• Kurs jest skierowany do osób, które w przyszłości myślą założyć własną firmę lub chcą poszerzyć wiedzę z tej dziedziny. W ramach kursu uczestnicy zapoznają się z procedurą zakładania własnej działalności gospodarczej, zasadami konstrukcji biznesplanu, sposobami zatrudniania, wynagradzania i motywowania pracowników itp. Głównym celem kursu jest przełamanie strachu młodych ludzi przed zakładaniem i prowadzeniem własnej firmy.
  • Kurs został przygotowany pod kątem egzaminu maturalnego z historii.
    Zapoznasz się z różnorodnymi materiałami źródłowymi, poszerzysz wiadomości przy wykorzystaniu Internetu, powtórzysz materiał od starożytności po współczesność, a samodzielne rozwiązanie quizów pozwoli orientacyjnie określić stan Twojej wiedzy i umiejętności.
  • Kurs został przygotowany pod kątem egzaminu maturalnego z historii.
    Zapoznasz się z różnorodnymi materiałami źródłowymi, poszerzysz wiadomości przy wykorzystaniu Internetu, powtórzysz materiał od starożytności po współczesność, a samodzielne rozwiązanie quizów pozwoli orientacyjnie określić stan Twojej wiedzy i umiejętności.