• Kurs_kucharz1k wspomaga kształcenie w zawodzie kucharz z przedmiotów zawodowych:
    pracownia gastronomiczna
    technika i bezpieczeństwo w gastronomii.
    Program kursu pozwoli utrwalić materiały realizowane na zajęciach lekcyjnych, a także nie dopuścić do sytuacji braku notatek z lekcji w przypadku jakiejkolwiek nieobecności.