Aspekty techniczne i metodyczne e-kształcenia kopiuj 1
(e-kształcenie_1)

 W tym kursie mogą uczestniczyć również goście
 Kurs wymaga klucza dostępu do kursu

Celem kursu jest podniesienie kompetencji informatycznych i metodycznych nauczycieli, niezbędnych w trakcie tworzenia własnych e-kursów. Wejście do kursu - tylko dla uczenistków projektu.

W tym kursie mogą uczestniczyć również goście  Kurs wymaga klucza dostępu do kursu