HP_Cwiczenia
(HPC)

Celem kursu jest podniesienie kompetencji informatycznych i metodycznych nauczycieli, niezbędnych w trakcie tworzenia własnych e-kursów. Wejście do kursu - tylko dla uczenistków projektu.