WF - Piłka nożna w Gimnazjum
(Student 27)

 W tym kursie mogą uczestniczyć również goście
 Kurs wymaga klucza dostępu do kursu

piłka nożna w gimnazjum, zajęcia pozalekcyjne i organizacja rozgrywek.

W tym kursie mogą uczestniczyć również goście  Kurs wymaga klucza dostępu do kursu