Edu dla B - Pierwsza pomoc
(student22)

 W tym kursie mogą uczestniczyć również goście
 Kurs wymaga klucza dostępu do kursu

Ogólne zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. 1. zabezpieczenie miejsca zdarzenia, 2. zabezpieczenie siebie, 3. Ogląd ogólny 4. RKO, itd

W tym kursie mogą uczestniczyć również goście  Kurs wymaga klucza dostępu do kursu