Importowanie plików w formacie "Aiken"

Format Akien to bardzo prosty sposób tworzenia pytań wielokrotnego wyboru używając łatwego dla człowieka formatu. Oto przykład:

Jaka jest poprawna odpowiedĽ na to pytanie?
A. Czy to ta odpowiedĽ?
B. A może ta?
C. A może jednak ta?
D. Czy jednak może ta?
ANSWER: D

Jaki LMS ma najwięcej formatów quizów?
A) Moodle
B) ATutor
C) Claroline
D) Blackboard
E) WebCT
F) Ilias
ANSWER: A

Całe pytanie musi zmieścić się na jednej linii.

Każda odpowiedĽ musi zaczynać się od pojedynczej litery, następnie kropki '.' lub nawiasu ')' i spacji.

Linia zawierająca poprawną odpowiedĽ musi zaczynać się od "ANSWER:" po czym następuje odpowiednia litera.

Spis wszystkich plików pomocy
Pokaż tą pomoc w języku: English