Importowanie plików z CTM ("Course Test Manager")

Course Test Manager jest to software napisany przez Course Technology. Nie jest już on aktywnie rozwijany przez Course Technology. Został zastąpiony przez nowego menedżera testów ExamView. Nigdy nie istaniał wspólny format, który by umożliwiał eksport tego formatu z banków testó CTM do innych wspólych formatów testów. Z tego włanie powodu napisano ten moduł.

Ażeby móc zaimportować pytania z CTM, musisz mieć zainstalowany CTM w systemie Windows i dostęp do MS Access. Dwa pliki są potrzebne by uzyskać dostęp do danych:

 • System.mda - Ten plik znajduje się w głównym katalogu instalacji CTM. W żargonie MS Access, określa się go jako "Systemowa baza danych" (ang. "System Database").
 • ctm.mdb - to jest baza danych, zawierająca pytania testowe. Istnieje jedna taka baza danych dla każdego kursu zainstalowanego w CTM. Można odnaleĽć ten plik w katalogu jeden poziom poniżej instalacji CTM.

Proces importowania pytań jest różny w zależności od tego czy Moodle działa na Linuxie czy Windows. Bez względu na to czy Moodle dziala na Linuxie czy nie, musisz mieć dostęp do komputera działającego w systemie Windows aby miec dostep do plików MS Access.

Proces importowania jest prostszy na Moodle działającym pod Windowsem. Wszystko co musisz zrobić aby zaimportować pliki to:

 1. Skopiować plik system.mda do katalogu moodle. Nie ma znaczenia do jakiego kursu skopiujesz ten plik, ponieważ Moodle odnajdzie go tak i tak.
 2. Utwórz własny quiz i przejdĽ to sekcji "Importuj pytania z pliku". Wybierz ctm.mdb jako plik do importu. Jeśli wykonałeś tą operację poprawnie, zobaczysz kolejny ekran, który pozwoli tobie wybrać podkategorie pytań do zamimporotowania. Powodem dla takiej organizacji procesu importowania jest fakt, iż banki testów CTM często zawierają bardzo dużą ilość pytań, które są pogrupowane w określony sposób.

Aby dokonać importu na platformie Moodle zainstanowanej na Linuxie potrzebny jest dodatkowy software zwany ODBC Socket Server. Ażeby móc importować pliki baz danych CTM na Linuxie, musisz wpierw ściągnąć ten program i go zainstalować na komputerze, który na którym zainstalowana jest baza danych CTM (komputer ten musi mieć Windowsa - patrz wyżej). Jednakże, nie postępuj zgodnie z domyślnymi krokami instalacji ODBC Socket Server Installation. Są one bardziej skomplikowane, niż być powinny. Zamiast tego wykonaj następujące czynności aby zainstalować ten program w systemie Windows:

 1. W systemie Windows rozpakuj ściągnięty program z strony .
 2. Skopiuj plik ODBCSocketServer.exe do wybranej lokalizacji takiej jak n.p. katalog Program Files.
 3. Zainstaluj ODBC Socket Server jako Usługę (Service) używając następującej komendy wpisanej w Wierszu Poleceń albo w menu Uruchom:
  <ścieżka dostępu/ODBCSocketServer.exe /Service
  .
 4. Otwórz Usługi: Start->Ustawienia->Panel Sterowania->Narzędzia Administracyjne->Usługi lub klikając prawym przyciskiem na ikonęMój Komputer, Zarządzaj, wybierz w prawym panelu Usługi i Aplikacje->Usługi. Możesz także użyć skrótu wpisując w okienku Uruchom
 5. W okienku Usługi odszukaj i kliknij prawym przyciskim na ODBC Socket Server i wybierz opcję Start. W tym momencie status tej usługi powinien się zmienić na "Uruchomiono". Zauważ, że można zatrzymać bądĽ całkowicie wyłączyć tą usługę po zakończeniu procesu importowania plików.
 6. Upewnij się, że pliki system.mda and ctm.mdb są dostępne i że zainstalowany jest również MS Access ODBC driver. Powinien być on zainstalowany wraz ze standardową instalacją Windowsa. Można to sprawdzić, wybierając Panel Sterowania -> Narzędzia administracyjne -> Źródła danych (ODBC) i klikając na "Sterowniki". Następnie sprawdĽ gdzie sązainstalowane pliki CTM i odnajdĽ plik system.mda i bazę danych ctm.mdb z której zamierzasz importować pytania. Zapisz pełną ściżkę dostępu do tych plików a także adres IP i nazwę serwera Windowsa. Te informacje będą potrzebne przy procesie importowania.
 7. Teraz jesteś gotowy aby rozpocząć proces importowania zbioru lub zbiorów pytań do moodle'a. Stwórz swój własny quiz i przejdĽ do sekcji "Importuj pytania z pliku". I W TYM MIEJSCU INACZEJ BĘDZIE WYGLLˇDAŁ TEN PROCES NA LINUXIE - MUSISZ WYBRAĆ JAKIKOLWIEK PLIK(NAJLEPIEJ NOWO UTWORZONY)W POLU GDZIE WSKAZUJE SIĘ PLIK DO IMPORTU ABY ROZPOCZˇĆ TEN PROCES. TEN PLIK NIE ZOSTANIE PRZETWORZONY - JEST TO TYLKO PEWIEN WYMÓG BY "OSZUKAĆ" SYSTEM. DOPIERO NA NASTĘPNEJ STRONIE WSKAŻESZ WŁAŚCIWY PLIK. Na następnej stronie trzeba będzie wpisać nazwę komputera na którym zainstalowany jest ODBC Socket Server a także scieżkę dostępu do systemowej bazy danych i bazy danych CTM. Wpisz ten informacje i kliknij na "Połącz się ze serwerem". Jeżeli wszystko było wpisane poprawnie, wówczas ukaże się lista z której będzie można wybrać podkategorie pytań, które można zaimportować z danej bazy danych. Powodem takiego rozwiązania jest wcześniej już sygnalizowany fakt, iż banki danych CTM często zawierają dużą liczbę pytań skategoryzowanych według określonego klucza (n.p. układ kursu, rozdziały książki). JEŻELI UDAŁO SIĘ TOBIE DOJŚĆ DO TEGO ETAPU BEZ WYŚWIETLENIA BŁĘDÓW OZNACZA TO, ŻE UDAŁO SIĘ USTANOWIĆ POŁˇCZENIE Z SERWEREM W CELU ZAIMPORTOWANIA PYTAŃ DO MOODLE!

Jeżli pojawiły się jakieś błędy, wówczas spróbuj wykorzytać poniższą informację. ODBC Socket server wykorzystuje port 9628 do otwarcia wtyczki (ang.socket) i wymiany danych używając zapytań w formie XML aby otrzymać tabelę rezultatów w XML. Program (klasa) która importuje plik, przetwarza ten plik XMLowy i wykorzystuje go tak jakby proces importowania odbywał się na lokalnym komputerze.

Spis wszystkich plików pomocy
Pokaż tą pomoc w języku: English