Reakcja na poprawną odpowiedĽ

Domyślnym trybem jest przejście do strony wskazanej w linku. W większości przypadków system przejdzie do Następnej Strony lekcji.

Jednakże lekcja może być także zorganizowana jako lekcja typu Flash Card. W tym wariancie student po przedstawieniu mu pewnych informacji (co jest fakultatywne) będzie mógł odpowiedzieć na losowe pytanie. Nie ma w tym wariancie ustalonego początku ani końca. W tym typie lekcji jest tylko zestaw Kart wyświetlanych losowo jedna po drugiej.

Ta opcja oferuje dwa dalsze podobne warianty zachowania się systemu. Opcja "Nigdy nie pokazuj tej samej strony dwuktronie" nigdy nie pokaże tej samej strony dwa razy (nawet jeśli student nie odpowiedział na pytanie poprawnie). Druga opcja "Umożliw wielokrotne przeglądanie stron z błędną odpowiedzią" pozwala na przeglądanie już wyświetlonych stron tylko gdy student błędnie odpowiedział na pytanie na danej stronie.

W każdym z powyższych wariantów lekcji typu Flash Card nauczyciel może użyć albo wszystkich stron (kart) albo losowo dobranego podzbioru zagadnień poprzez odpowiednie użycie paramateru "Ilość stron (kart) do wyświetlenia"

Spis wszystkich plików pomocy
Pokaż tą pomoc w języku: English