Feedback

If you enable quiz feedback, then students will receive question feedback on every answer (right or wrong).

Spis wszystkich plików pomocy
Pokaż tą pomoc w języku: Polski