Tworzenie nowych pytań

Każda kategoria pytań może składać się z pytań różnych typów. Oto te podstawowe :

Pytania wielokrotnego wyboru

  Odpowiadając na pytanie (które może zawierać grafikę) odpowiadający wybiera z kilku proponowanych odpowiedzi. Są dwa typy pytań wielokrotnego wyboru - z jedną poprawną odpowiedzią i z wieloma poprawnymi odpowiedziami.

  Więcej informacji: Pomoc z (nowe okno)

Pytania do krótkiej odpowiedzi

  W odpowiedzi na pytanie (które może zawierać grafikę) respondent wpisuje słowo lub wyrażenie. Może istnieć kilka poprawnych odpowiedzi, z różną punktacją. Przy wpisywaniu odpowiedzi, wielkość liter może mieć znaczenie lub nie.

  Więcej informacji: Pomoc z (nowe okno)

Pytania typu prawda/fałsz

  Odpowiadając na pytanie (które może zawierać grafikę) respondent wybiera spośród dwóch opcji: Prawda lub Fałsz.

  Więcej informacji: Pomoc z (nowe okno)

Pytania wybierane losowo

  Funkcja jeszcze nie wdrożona. Umożliwia Tobie wybranie szeregu innych pytań, z których jedno jest losowo wybrane za każdym razem gdy student próbuje rozwiązać quiz.

  Więcej informacji: Pomoc z (nowe okno)

Spis wszystkich plików pomocy
Pokaż tą pomoc w języku: English