Metody oceniania

Wynik czynności SCORM/AICC pokazany na stronach ocen może być przedstawiony w kilku trybach:

 • Sytuacja SCO
  Ten tryb pokazuje liczbę zakończonych/zdanych SCOes dla czynności. Wartością maksymalną jest ilość SCO.
 • Najlepsza ocena
  Strona ocenianie wyświetla najwyższy wynik uzyskanych przez uczestników we wszystkich zdanych SCOes.
 • Ocena przeciętna
  Jeśli wybierasz ten tryb Moodle określi średnią wszystkich wyników.
 • Ocena zsumowana
  W tym trybie wszystkie wyniki zostaną zsumowane.
 • Funkcje autokontynuacji Jak pokazać/ukryć przycisk trybu przeglądania Metody oceniania w kursie SCORM Wartość Maksymalnej oceny w kursie SCORM Definiowanie wielkości ramki jako SCO Co to jest pakiet SCORM/AICC

Spis wszystkich plików pomocy
Pokaż tą pomoc w języku: English